استراتژي‌هاي توسعه صنايع ايران

تاریخ انتشار کتاب: 1363

توضیحات:

 استراتژي‌هاي توسعه صنايع ايران، انجمن مديران صنايع جمهوري اسلامي ايران، 1363.


دانلود فایل