صنايع و برنامه توسعه صنعتي استان ايلام

تاریخ انتشار کتاب: 1353

توضیحات:

صنايع و برنامه توسعه صنعتي استان ايلام. در «بررسي و برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي و اجتماعي استان ايلام». سازمان برنامه و بودجه، گروه برنامه‌ريزي ايلام، 1353.


دانلود فایل