Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

تأمین مالی ‌توده‌ای (CROWDFUNDING)


تاریخ:

توضیحات: Pebble نام ساعتی است که پیام‌های iphone صاحب آن ساعت را به او نشان می‌دهد. این ساعت اختراعی است که مخترعین آن، در یک وب سایت به‌نام Kickstarter که مخصوص تأمین مالی به‌صورت مردمی و توده‌ای است، فراخوانی را اعلام کردند و در مدت یک ماه 68929 نفر مبلغ 3/10 میلیون دلار به آن مخترعین کمک کردند. این مبلغ در مقایسه با فراخوان پیش از آن که در مدت یک ماه 3/3 میلیون دلار برای یک بازی ویدیوئی جذب کرده بود رکوردی به شمار می‌آید. تاکنون 7 پروژه توانسته‌اند هر کدام یک میلیون دلار از این طریق جذب کنند. کیک استارتر سایتی است که هر دارنده فکر می‌تواند در آن از توده مردم درخواست پول‌های کوچک بنماید. وقتی آن پول‌ها جمع می‌شود، ایده‌ای را به ثمر می‌رساند.

دانلود فایل