Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

تبیین نهادی تفاوت‌های درون کشوری رشد: فراتر از نظریه رشد نئوکلاسیک


تاریخ:

توضیحات: رویکرد مسلط برای درک تفاوت‌های موجود در درآمد سرانه کشورها، با الگوی رشد نئوکلاسیکی سالو (solow) آغاز می‌شود، که در آن رشد و سطوح تولید با سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و تکنولوژیکی تبیین می‌شود.

دانلود فایل