Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

چارچوب پیشنهادی مطالعه اقتصاد هنر در ایران


تاریخ:

توضیحات: رابطه فرهنگ و اقتصاد همواره مورد علاقه انديشمندان و سياست‌گذاران اين دو حوزه بوده است. هنگامي كه پيكاسو به درخواست مغازه‌دار كوچه محل سكونت او و به پاس همسايگي‌اش، چند خط و يك امضاء بر روي شيشه در مغازه‌ كشيد و در پاسخ مغازه‌دار كه آيا پولي به او بپردازد يا نه، جواب داد:

دانلود فایل