Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

چگونگی خلق ثروت اقتصادی


تاریخ:

توضیحات: مدت‌هاست که مشکلات و نابرابری‌‌‌های جهان ثروتمند مطرح شده و عنوان سرمقاله‌ها شده است. امّا مهم‌ترین داستان‌‌ مربوط به رفاه انسان، استمرار خلاء‌های رو به افزایش بین داراها و ندارهای جهان است. درآمد متوسط یک آمریکائی بعد از تعدیل قدرت خرید، 50 برابر درآمد یک افغانی و 100 برابر یک زیمبابوه‌ای نوعی است. با وجود دو قرن رشد اقتصادی، هنوز بیش از یک میلیارد نفر در فقر شدید باقی مانده‌اند.

دانلود فایل