Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

درگيري‌هاي مخرّب در بستر واقعیت‌های تلخ اقتصادی


تاریخ:

توضیحات: شاهد مسابقه‌های قدرت و ثروت در کشور هستیم – قدرت به هر قیمت و ثروت به هزینه هر کس و همه. صاحبان قدرت و قدرت‌طلبان با دلیل و بی‌دلیل به همدیگر درافتاده و آبرو و حیثیت سیاسی همدیگر را از بین می‌برند و اگر دستاویز مناسبی پیدا نشود از تهمت‌های اخلاقی هم فروگذار نمی‌کنند.

دانلود فایل